Pozvánka na jednání místního výboru 22.10.2019

Jednání místního výboru Přední Lhoty se koná podle schváleného plánu v úterý 22. října 2019 od 19:00 hodin ve Spolkovém domě. Návrh programu: Kontrola plnění usnesení a diskuse nad průběhem zastupitelstva města 4.9.2019 Návrhy výboru předkládané zastupitelstvu, radě nebo výborům města týkající se rozvoje Přední Lhoty a rozpočtu města Vyjádření výboru k návrhům předkládaným zastupitelstvu a radě města a týkajícím se Přední…

Pokračovat ve čtení →

Zápis z jednání místního výboru 3.9.2019

Zápis č. 4/2019 z jednání Místního výboru MČ Poděbrady – Přední Lhota ze dne 3. září 2019 Přítomni: Klára Holanová, Vladimír Hovorka, Jan Jirka (předseda), Kateřina Kašová, František Kryka, Jaroslav Stehlík, Antonín Špinar Přizváni: Ing. Tomáš Davídek, vedoucí odboru správy majetku města Program jednání: Kontrola plnění usnesení Návrhy výboru předkládané zastupitelstvu, radě nebo výborům města týkající se rozvoje…

Pokračovat ve čtení →

Pozvánka na jednání místního výboru 3.9.2019 od 19:00

Jednání místního výboru Přední Lhoty se koná podle schváleného plánu v úterý 3. září 2019 od 19:00 hodin ve Spolkovém domě. Návrh programu: Kontrola plnění usnesení Návrhy výboru předkládané zastupitelstvu, radě nebo výborům města týkající se rozvoje Přední Lhoty a rozpočtu města Vyjádření výboru k návrhům předkládaným zastupitelstvu a radě města a týkajícím se Přední Lhoty prodej pozemku ve vlastnictví města…

Pokračovat ve čtení →

Autobusová linka 498 nebude od 29.7.2019 do 1.9.2019 zajíždět do Přední Lhoty a Polabce

Z důvodu uzavření Průběžné ulice v místě křížení s ulicí Kovanickou bude ve dnech od 29.7.2019 do 1.9.2019 autobusová linka č. 498 Poděbrady-Pečky a zpět vedena odklonem po silnici II/611 a kolem hřbitova Bílkovou ulicí. Do Přední Lhoty a Polabce linka nebude po tuto dobu zajíždět. Zastávky U Kopečků (v Průběžné ulici), Spolkový dům, Hájovna (v Průběžné ulici) a Polabec nebudou po tuto dobu obsluhovány. V pondělí 2.9.2019 má…

Pokračovat ve čtení →

Uzavírka křižovatky Kovanická-Průběžná od 29.7. do 15.9.2019

Z důvodu opravy povrchu vozovky silnice I/38 od Průběžné ulice směrem k odbočce na Chvalovice bude ve dnech 29.7.2019 – 15.9.2019 uzavřena Průběžná ulice v místě křížení s Kovanickou. Bude znemožněn přejezd Kovanické ulice ve směru z Přední Lhoty do Polabce  a zpět. Od 2.9.2019 do konce uzavírky bude umožněn průjezd křižovatkou autobusům linky 498. Výměnu povrchu silnice I/38 provede firma…

Pokračovat ve čtení →

Zápis z jednání místního výboru 18.6.2019

Zápis ke stažení ve formátu pdf. Přítomni: Vladimír Hovorka, Jan Jirka (předseda), Kateřina Kašová, František Kryka, Jaroslav Stehlík, Antonín Špinar Omluveni: Klára Holanová Přizváni: Libor Beneš, zaměstnanec Technických služeb města Poděbrady, s.r.o. Předseda výboru přivítal členy i hosty a konstatoval, že je přítomno šest ze sedmi členů výboru a výbor je usnášeníschopný.   Program jednání: Kontrola plnění usnesení…

Pokračovat ve čtení →