Pozvánka na jednání místního výboru 3.9.2019 od 19:00

Jednání místního výboru Přední Lhoty se koná podle schváleného plánu v úterý 3. září 2019 od 19:00 hodin ve Spolkovém domě.

Návrh programu:

  1. Kontrola plnění usnesení
  2. Návrhy výboru předkládané zastupitelstvu, radě nebo výborům města týkající se rozvoje Přední Lhoty a rozpočtu města
  3. Vyjádření výboru k návrhům předkládaným zastupitelstvu a radě města a týkajícím se Přední Lhoty
    • prodej pozemku ve vlastnictví města Poděbrady parc. č. 90/21 o výměře 115 m2 v k.ú. Přední Lhota u Poděbrad
  4. Vyjádření výboru k připomínkám a podnětům předkládaným orgánům města občany Přední Lhoty
  5. Informace členů výboru o aktivitách v období od zvolení do posledního jednání výboru
  6. Zhodnocení zimní údržby chodníků, zastávek a místních komunikací
  7. Připomínky občanů
  8. Různé
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License.