Znak a vlajka Přední Lhoty

Znak a vlajku Přední Lhoty vytvořil začátkem roku 2016 Mgr. Jan Tejkal, odborník v oboru heraldiky a vexilologie. Vytvořil celkem 7 možných variant, z nichž na doporučení odborníka z Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky PhDr. Karla Müllera byla vybrána níže uvedená.

Držitelem práv k užívání znaku a vlajky je okrašlovací spolek.

Znak
Znak

Popis znaku:

„Ve stříbrném štítě pod černou hlavou se dvěma stříbrnými břevny z dolního okraje štítu vyrůstající černá hrušeň se zelenými listy a zlatými plody.“

Zdůvodnění:

Návrh znaku místní části Přední Lhota vychází – při absenci zřetelného pečetního obrazového zdroje – z heraldicky vhodných historických a geografických motivů obce v podobě odpovídající heraldickým pravidlům a tedy hypoteticky schvalitelné v Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, pokud by Přední Lhota byla samosprávnou samostatnou obcí.
Návrh znaku se člení do sedmi variant a obsahuje obecné (tj. z reality odvozené
a graficky adekvátně stylizované) a heroldské (tj. geometrickým dělením štítu konstituované) figury vycházející z níže uvedených motivů:
1) Založení vsi jakožto jedné ze čtyř Lhot – té městu nejbližší a tedy Přední – za řekou v okolí města Poděbrady Bočkem z Kunštátu v letech 1351-1360 symbolizuje heroldský figurální motiv tří černých pruhů v horní části stříbrného kunštátském erbu.
2) Založení Přední Lhoty coby zemědělské vsi s tzv. ulicovou zástavbou, kde ke každé usedlosti náležel jeden lán, vyjadřují již zmíněné pruhy (jako schématické vyjádření pole), nebo výrazněji obecné figury převázaného obilného snopu či pluhu.
3) Památný strom v Přední Lhotě – 17 metrů vysokou hrušeň – jako symbol historických zemědělských usedlostí ve vsi reflektují obecné figury hrušně, hrušek, nebo hrušňových květů.

Vlajka

Popis:

„List tvoří šest svislých pruhů, střídavě černých a bílých, v poměru 1:1:1:1:1:19. Ve vlajícím pruhu z dolního okraje listu vyrůstající černá hrušeň se zelenými listy a žlutými plody. Poměr šířky k délce je 2:3.“

Vyjádření PhDr. Karla Müllera z Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky:

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License.