Byla vyhlášena veřejná zakázka na kruhový objezd U Kopečků. Stavět se má na jaře 2021

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje vyhlásila veřejnou zakázku na zhotovitele stavby kruhového objezdu na křižovatce „U Kopečků“ na rozhraní Přední a Pískové Lhoty (křížení silnic II/611 x II/329). Předpokládaná (a nepřekročitelná) cena je 23,7 milionu korun bez DPH. Stavba by měla trvat čtyři měsíce a zahájení se předpokládá v březnu 2021. Nabídky mohou firmy podávat do 28.12.2021. Doufejme, že…

Pokračovat ve čtení →

Kraj získal dotaci na stavku kruhového objezdu U Kopečků

Začátkem dubna 2020 získala Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje příslib dotace z evropských fondů ve výši zhruba 14,5 milionu korun na stavbu okružní křižovatky. V současnosti se připravuje vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby a její zahájení se předpokládá na podzim 2020. V září uplyne 5 let do okamžiku, kdy začali členové místního výboru Přední Lhoty usilovat o to,…

Pokračovat ve čtení →

Odečty elektroměrů

ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že dne 29.10.2019 a 30.10.2019 v městské části Přední Lhota bude probíhat odečet elektroměrů. Prosíme občany o umožnění volného a bezpečného přístupu k elektroměru (hlavně uvázané psy, odstranění křovin, větví, nepořádku a různého materiálu před rozvaděči, 80 cm do všech stran, především dopředu, a prosíme o kontrolu vosích hnízd v rozvaděčích). Pokud v době pravidelného odečtu nebudete moci zpřístupnit odběrné místo, zapište prosím…

Pokračovat ve čtení →