Kraj získal dotaci na stavku kruhového objezdu U Kopečků

Začátkem dubna 2020 získala Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje příslib dotace z evropských fondů ve výši zhruba 14,5 milionu korun na stavbu okružní křižovatky. V současnosti se připravuje vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby a její zahájení se předpokládá na podzim 2020. V září uplyne 5 let do okamžiku, kdy začali členové místního výboru Přední Lhoty usilovat o to, aby rekonstrukce křížení silnic 611 a 329 neproběhla formou prosté opravy povrchu, ale aby byla vyřešena také bezpečnost dopravy pro všechny účastníky silničního provozu, včetně chodců a cyklistů. A podle dopravních odborníků se jako nejlepší ukázal právě kruhový objezd. Zdá se, že naše velké úsilí mělo smysl.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License.