Uzavírka křižovatky Kovanická-Průběžná od 29.7. do 15.9.2019

Z důvodu opravy povrchu vozovky silnice I/38 od Průběžné ulice směrem k odbočce na Chvalovice bude ve dnech 29.7.2019 – 15.9.2019 uzavřena Průběžná ulice v místě křížení s Kovanickou. Bude znemožněn přejezd Kovanické ulice ve směru z Přední Lhoty do Polabce  a zpět. Od 2.9.2019 do konce uzavírky bude umožněn průjezd křižovatkou autobusům linky 498.

Výměnu povrchu silnice I/38 provede firma Konstrukce a dopravní stavby, s.r.o., ve dvou etapách, nejprve úsek blíže k Přední Lhotě. Bude uzavřena vždy polovina vozovky, doprava bude vedena kyvadlově a bude řízena semafory. Očekávejte vznik kolon ve směru od kruhového objezdu směrem na Nymburk.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License.