Pozvánka na jednání místního výboru 22.10.2019

Jednání místního výboru Přední Lhoty se koná podle schváleného plánu v úterý 22. října 2019 od 19:00 hodin ve Spolkovém domě.

Návrh programu:

 1. Kontrola plnění usnesení a diskuse nad průběhem zastupitelstva města 4.9.2019
 2. Návrhy výboru předkládané zastupitelstvu, radě nebo výborům města týkající se rozvoje Přední Lhoty a rozpočtu města
 3. Vyjádření výboru k návrhům předkládaným zastupitelstvu a radě města a týkajícím se Přední Lhoty
  1. prodej pozemku ve vlastnictví města Poděbrady parc. č. 90/21 o výměře 115 m2 v k.ú. Přední Lhota u Poděbrad
  2. akční plán 2020-2025
 4. Vyjádření výboru k připomínkám a podnětům předkládaným orgánům města občany Přední Lhoty
 5. Informace členů výboru o aktivitách v období od zvolení do posledního jednání výboru
 6. Řešení zimní údržby chodníků, zastávek a místních komunikací
 7. Připomínky občanů
 8. Různé
  1. podpora usnesení MV Polabec č. 14/2019 – výstavba chodníku a zastávky u Jízdárny
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License.