Pozvánka na jednání místního výboru v úterý 22. ledna 2019 od 18:30

Spolkový dům

První jednání místního výboru Přední Lhoty ve volebním období 2018-2022 se koná v úterý 22. ledna 2019 od 18:30 ve Spolkovém domě v Přední Lhotě (Průběžná č.p. 41).

Návrh programu jednání:

 1. Schválení jednacího řádu výboru
 2. Volba předsedy, místopředsedy a doplnění počtu členů výboru
 3. Zhodnocení fungování místního výboru v minulých volebních obdobích
 4. Plán činnosti výboru na rok 2019
 5. Schválení termínů jednání výboru v roce 2019
 6. Návrhy výboru předkládané zastupitelstvu, radě nebo výborům města týkající se rozvoje Přední Lhoty a rozpočtu města
 7. Vyjádření výboru k návrhům předkládaným zastupitelstvu a radě města a týkajícím se Přední Lhoty
 8. Vyjádření výboru k připomínkám a podnětům předkládaným orgánům města občany Přední Lhoty
 9. Informace členů výboru o aktivitách v období od zvolení do prvního jednání výboru
 10. Připomínky občanů
 11. Různé
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License.