Čerpací stanice u OD Tesco má stavební povolení. Otevírat se má v květnu 2016.

Projekt společnosti Benzina a.s. na výstavbu bezobslužné čerpací stanice pohonných hmot před obchodním domem Tesco v Poděbradech má od 20.7.2015 stavební povolení. Můžete se na něj podívat zde.

Místní výbor bohužel neměl od Města Poděbrady informaci o tom, že spojené územní a stavební řízení probíhá, proto se ho nemohl aktivně účastnit. Město Poděbrady v rámci řízení neuplatnilo žádné z požadavků, které schválilo v loňském roce zastupitelstvo v rámci procesu EIA. Zástupce města se neúčastnil ani místního šetření. Navíc stavební úřad zapomněl obeslat informací o zahájení řízení spolek Angrešt, ani ten se proto nemohl do řízení přihlásit.

Podle informací od společnosti Benzina nyní probíhá výběr generálního dodavatele, který by měl být dokončen ještě v listopadu. Stavbu nebude možné zahájit kvůli obsazenosti parkoviště před Vánocemi, proto se počítá se zahájením stavby až v roce 2016, podle klimatických podmínek. K zahájení zkušebního provozu čerpací stanice by mělo dojít v květnu 2016.

Veškeré materiály k případu seřazené chronologicky najdete zde.

Jejich seznam:

1) Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení z 20.3.2014

2) Zápis z jednání místního výboru Přední Lhoty k záměru z 1.4.2015

3) Videozáznam z jednání Zastupitelstva k podnětu místního výboru ze dne 2.4.2015 http://bit.ly/1sk1X8s.

4) Článek z Nymburského deníku z 10.4.2014.

5) Vyjádření Města Poděbrady v rámci zjišťovacího řízení.

6) Závěr zjišťovacího řízení – záměr bude podléhat posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) (18.4.2015).

7) Zápis z jednání místního výboru MČ Poděbrady – Kluk z 29.5.2014 – nesouhlas s čerpací stanicí.

8) Dokumentace k posudku EIA byla zveřejněna 20.8.2015 (viz http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1752), následně běžela lhůta 30 dnů pro zaslání námitek. Město Poděbrady splnilo povinnost a vyvěsilo upozornění na zveřejnění dokumentace až po uplynutí poloviny lhůty a po intervenci krajského úřadu. Ten byl upozorněn občany Poděbrad. Vyjádření k dokumentaci za Město Poděbrady měl na starosti 2. místostarosta Mikolanda, který je zároveň zpracovatelem hydrogeologického posudku. Posudek je součástí dokumentace.

9) Hydrogeologický posudek pana Mikolandy.

10) Článek pana Mikolandy z 29.8.2014.

11) Zápis z jednání místního výboru Přední Lhoty, jehož přílohou je i vyjádření k dokumentaci EIA (1.9.2014).

12) Návrh usnesení Zastupitelstva města Poděbrad k dokumentaci EIA.

13) Zápis z jednání Zastupitelstva Města Poděbrady z 10.9.2015 – bod 35: hlasování o protinávrhu dr. Mikolandy, schválení návrhu místního výboru.

14) Videozáznam z jednání zastupitelstva 10.9.2014, kde pan Mikolanda vysvětluje, proč mu ležela dokumentace 14 dní na stole. Na pozvání pana Mikolandy se jednání účastnil i zástupce společnosti Benzina. http://bit.ly/1LIRjhV.

15) Následně byl zveřejněn posudek EIA (prosinec 2014) a proběhlo jeho veřejné projednání (leden 2015). Audiozáznam z něj jsem si vyžádal na KÚ, mohu Vám jej poskytnout. Pan Mikolanda zde opět projekt obhajuje, tentokrát už je po volbách a není místostarostou. Závěrem celého procesu EIA bylo souhlasné stanovisko s projektem.

16) Polemika k celé kauze v Poděbradských novinách z 5.2.2015.

17) Reakce pana Mikolandy z 19.2.2015.

18) Reakce Jana Jirky z 5.3.2015.

19) Reakce pana Mikolandy z 19.3.2015.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License.