Zastupitelstvo 16.12.2015 rozhodne o spolkovém domě

Rada města Poděbrad v pondělí 2. listopadu 2015 rozhodla o dalším postupu ve sporu s majiteli pozemku pod spolkovým domem. Uložila právníkovi města Mgr. Vavřičkovi, aby na jednání zastupitelstva 16.12.2015 připravil kompletní podkladové materiály pro konečné vypořádání sporu a získal k nim stanovisko místního výboru. Ten bude o návrzích jednat pravděpodobně ještě do konce listopadu.

Rada města také rozhodla o vyklizení hasičské zbrojnice, protože budova nesmí být až do kolaudace užívána.

Zápis z jednání rady města najdete zde.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License.