Výstavba kruhového objezdu na křižovatce „U Kopečků“

Silnice II/611 je ve vlastnictví Středočeského kraje a ten nyní připravuje projekt její rekonstrukce od kruhového objezdu (Tesco) po Kostelní Lhotu. Členové místního výboru se tuto informaci dozvěděli začátkem září 2015. Ihned jsme kontaktovali krajský úřad i odpovědné politiky s požadavkem, aby projekt obsahoval výstavbu kruhového objezdu na křižovatce „U Kopečků“. Jde totiž o jediné řešení, které umožní bezpečné přecházení na stejnojmennou autobusovou zastávku. Získali jsme podporu paní senátorky Emilie Třískové, starostů Pískové a Vrbové Lhoty a starosty Poděbrad dr. Langra. Ten nám také doporučil, abychom svůj požadavek podpořili podpisy místních občanů, sesbírali jsme proto pod žádost panu hejtmanovi 130 podpisů. Podle našich informací by o naší žádosti měla do konce října rozhodovat Rada Středočeského kraje.

Další informace ke stažení:

Průvodní dopis starostů občanům ve formátu pdf.

Text žádosti panu hejtmanovi v formátu pdf.

Statistika nehod v dotčené lokalitě ve formátu pdf.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License.