Pozvánka na jednání místního výboru 14.3.2016.

Předsedkyně svolala jednání místního výboru na pondělí 14. března 2016 od 19:30 do salonku Restaurace Obora.

Navrhovaný program:

1) Vyjádření ve věci kácení topolů, informace k plánované dosadbě ovocných stromů

2) Vyjádření ve věci umístění svodidel v ulici Kovanická

3) Plán rozvoje m.č. Přední Lhota

4) Příprava Dne Poděbrad

5) Návrh znaku PL

6) Návrh zastupitelstvu města na zřízení Fondu obnovy a rozvoje Přední Lhoty

7) Převedení autobusových linek do obce – směrový průzkum

8) Nominace zástupce místního výboru do pracovní skupiny pro přípravu zadání generelu dopravy města Poděbrad

9) Různé

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License.