6. května 2014: Prodej pozemků, sraz Lhot

Zápis z jednání

Místního výboru Městské části Poděbrady-Přední Lhota

Datum a čas jednání: 6. května 2014, 19:00-21:00.

Místo jednání: Restaurace Obora, Poděbrady

Přítomní členové MV: Vladimír Hovorka, Marie Charvátová, Jan Jirka, Antonín Špinar (předseda), Pavla Vokálová.

Omluvení členové výboru: František Laluch.

 

  1. Prodej pozemků
  • Usnesení 8/2014: Místní výbor MČ Poděbrady – Přední Lhota nesouhlasí se záměrem prodat pozemky parc. č. 409/6 a 461/6 v katastrálním území Přední Lhota ani se záměrem směnit pozemek 409/6 za pozemek parc. číslo 171 v katastrálním území Přední Lhota.
  • Odůvodnění: Pozemek 409/6 je veřejnou cestou a jeho prodej by znemožnil přístup současným i budoucím majitelům a nájemcům okolních pozemků k jejich majetku. Pozemek 461/2 je bývalou zahradou obecní školy a tvoří zázemí pro právě budovaný spolkový dům.
  • Členové Místního výboru provedli anketu mezi občany Přední Lhoty a většina se přiklání ke stejnému názoru.

Přijato 5-0-0

 

  1. Účast na Srazu Lhot 3.-6.7.2014
  • Usnesení 9/2014: Místní výbor MČ Poděbrady – Přední Lhota schvaluje výdaj v maximální výši 1.000,- Kč z Fondu pro rozvoj Přední Lhoty na výrobu transparentu k příležitosti srazu Lhot v Kostelní Lhotě v červenci 2014 a pověřuje předsedu výboru obstaráním transparentu.

Přijato 5-0-0

 

Zapsal: Jan Jirka

 

Ověřil: Antonín Špinar

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License.