23. září 2014: prodej obecní cesty

Zápis z jednání
Název: Místní výbor MČ Poděbrady – Přední Lhota
Datum a čas: 23. září 2014, 19:00-20:30
Místo: Pobočka Městské knihovny, Přední Lhota
Přítomní členové výboru (abecedně): Vladimír Hovorka, Marie Charvátová, Jan Jirka, František Laluch, Antonín Špinar (předseda), Pavla Vokálová.

Zápis:

1) Volba ověřovatele zápisu
a. Na návrh předsedy byl ověřovatelem zápisu zvolen František Laluch.
• Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0

2) Směna a odprodej části pozemku parc. č. 409/6 za parc. č. st. 171 v k.ú. Přední Lhota, ul. Průběžná
a. na jednání Zastupitelstva města Poděbrady dne 10.9.2014 zazněl ze strany zastupitelů dotaz na stanovisko místního výboru ke směně a prodeji tohoto pozemku
b. návrh usnesení (Jirka): Místní výbor se rozhodl ustoupit nátlaku ze strany kupujícího a souhlasí s prodejem obecní cesty za zahradou pana Šafránka pod podmínkou, že prodej povede ke kolaudaci spolkového domu.
• Hlasování: pro 2 – proti 2 – zdrželi se 2 (nepřijato)
ii. protinávrh (Vokálová): Místní výbor souhlasí s prodejem obecní cesty za zahradou pana Šafránka pod podmínkou, že prodej povede ke kolaudaci spolkového domu.
• Hlasování: pro 2 – proti 2 – zdrželi se 2 (nepřijato)
c. Usnesení 21/2014 (Laluch): Místní výbor, v zájmu zpřístupnění spolkového domu občanům, žádá zastupitelstvo, aby učinilo kroky nutné ke kolaudaci budovy.
• Hlasování: pro 4 – proti 0 – zdržely se 2 (přijato)
d. většina členů místního výboru se v diskusi shodla na tom, že postup kupujícího vůči městu a jeho orgánům považuje za nátlak

Zapsal Jan Jirka

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License.