Zastupitelstvo jednalo o Přední Lhotě: schválilo výstavbu zastávek, kruhového objezdu u Kopečků a nového předsedu místního výboru

Zastupitelstvo města Poděbrady jednalo ve středu 12. dubna 2017 o několika bodech týkajících se Přední Lhoty.

Doplnění chybějících autobusových zastávek

Zastupitelé schválili doplnění akčního plánu města na období 2015-2018 o akci „autobusové zastávky v Přední Lhotě“. V proběhlé diskusi starosta města dr. Ladislav Langr přislíbil, že k výstavbě zastávek by mělo dojít do začátku příštího školního roku, tedy do září 2017.

Souhlas s výstavbou kruhového objezdu U Kopečků

Společnost Metroprojekt Praha, a.s., která připravuje pro Středočeský kraj projektovou dokumentaci na výstavbu kruhového objezdu U Kopečků, požádala město o souhlas s přestavbou této křižovatky. Zastupitelstvo souhlasilo a požádalo o doplnění projektu o chodník a cyklostezku jižním směrem do městského lesa.

Zvolení předsedy místního výboru

Předsedkyně místního výboru Přední Lhoty Mgr. Miroslava Homolová rezignovala na členství ve výboru 31.5.2016. Zastupitelstvo nyní zvolilo jejím nástupcem dosavadního člena výboru Jana Jirku. Návrh prošel těsnou většinou 11 hlasů z 21 zastupitelů.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License.