Zápis z jednání místního výboru 7.2.2023

Zápis č. 1/2023

z jednání Místního výboru MČ Poděbrady – Přední Lhota

ze dne 7.2.2023

Přítomni: Vladimír Hovorka, Jan Jirka, Jaroslav Stehlík

Nepřítomen: Klára Holanová, Kateřina Kašová

 

Program jednání:

  1. Schválení jednacího řádu
  2. Vyjádření k návrhu RM na prodej pozemku parc. č. 389/6 v k.ú. Přední Lhota u Poděbrad
  3. Vyjádření k návrhu RM na prodej pozemků parc. č. 385/1 a parc. č 385/2 v k.ú. Přední Lhota u Poděbrad
  4. Různé

 

  1. Schválení jednacího řádu

Usneseni č. 1/MVPL/2023

Místní výbor Přední Lhoty po projednání

schvaluje

jednací řád MV Přední Lhota ve znění shodném s jednacím řádem užívaným ve volebním období 2018-2022.

 

HLASOVÁNÍ:          PRO: 3                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

  1. Vyjádření k návrhu RM na prodej pozemku parc. č. 389/6 v k.ú. Přední Lhota u Poděbrad

Usneseni č. 2/MVPL/2023

Místní výbor Přední Lhoty po projednání

navrhuje

Zastupitelstvu města Poděbrady schválit prodej pozemku parc. č. 389/6 v k.ú. Přední Lhota u Poděbrad.

 

HLASOVÁNÍ:           PRO: 3                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

 

  1. Vyjádření k návrhu RM na prodej pozemků parc. č. 385/1 a parc. č 385/2 v k.ú. Přední Lhota u Poděbrad

Firma Norwit s.r.o. požádala 16.2.2022 a opakovaně 16.12.2022 město o prodej pozemků parc. č. 385/1 a parc. č 385/2 v k.ú. Přední Lhota u Poděbrad v majetku Města Poděbrady. Rada města záměr schválila 27.4.2022, zastupitelstvo následně prodej zamítlo 22.6.2022. Druhou žádost podpořila RM 25.1.2023.

Usneseni č. 3/MVPL/2022

Místní výbor Přední Lhoty po projednání

navrhuje

Zastupitelstvu města Poděbrady neschválit prodej pozemků parc. č. 385/1 a parc. č 385/2 v k.ú. Přední Lhota u Poděbrad a zlepšit péči o tyto městské lesní pozemky.

 

HLASOVÁNÍ:           PRO: 3                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

Zdůvodnění: dotčený les slouží jako prostor pro rekreaci obyvatel západní části Přední Lhoty. Místní výbor dlouhodobě usiluje o kultivaci tohoto prostoru (odstraněním černé skládky) a zlepšení přístupu k němu (výstavbou místa pro přecházení v souvislosti s projektem okružní křižovatky). V návaznosti na rozvoj blízkého přírodního koupaliště v Pískové Lhotě bude stoupat poptávka po využívání tohoto lesa k rekreaci. Za vhodnější než prodej pozemků pro rozšíření areálu firmy Norwit považujeme obnovu lesa na těchto pozemcích a řádnou péči o něj.

  1. Různé

Bez usnesení.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License.