Revoluce ve veřejné dopravě proběhla i v Přední Lhotě, zatím ale chybí zastávky

Další integrace Nymburska do Pražské integrované dopravy (PID), která proběhla koncem března 2017, přinesla zásadní zvýšení dopravní obslužnosti i Přední Lhotě, městské části Poděbrad. Středem obce dosud projížděl pouze jeden autobus denně, a to jen jedním směrem a pouze v pracovní dny mimo prázdniny – vozil děti ráno do školy v centru města. Nyní se k tomuto spoji přidává dalších 15 párů autobusů, které přes Polabec, Vrbovou Lhotu a Ratenice napojují Přední Lhotu na železniční stanice v Poděbradech a v Pečkách.

Podobně u linky spojující Poděbrady a Nymburk přes Přední Lhotu, Chvalovice a Kovanice dochází ke zvýšení počtu spojů na 14 za den.

Občané Přední Lhoty tak nově mají ve všední dny mezi čtvrtou hodinou ranní a devátou hodinou večerní každou hodinu možnost dojet autobusem do některého z regionálních center a pokračovat dál po železnici. (Ve špičce dokonce dvakrát za hodinu.)

Mimo zastavěnou část obce, po silnici II/611 přes zastávku „U Kopečků“ navíc nadále operuje dálková linka PID č. 398, která spojuje Poděbrady s Prahou (stanicí metra Černý Most).

Výše popsané zlepšení dopravní obslužnosti je bohužel zatím spíše teoretické. U nově vzniklých zastávek v Přední Lhotě totiž zatím chybí označníky, nástupní ostrůvky a přístřešky. . Nejnaléhavější je situace U Kopečků, kde lidé zrušením linky H38 přišli o spojení ve směru na Pečky, jelikož nová linka 498 jedoucí přes Přední Lhotu nemá u Kopečků zastávku. Musí proto jít na autobus až téměř do Polabce. Rada města Poděbrady proto 8. března 2017 schválila návrh zastupitelstvu, aby akční plán investic města doplnilo o projekt „Autobusové zastávky v Přední Lhotě“. Zastupitelstvo by o návrhu mělo hlasovat na jednání 12. dubna 2017.

Ke zlepšení dopravní obslužnosti Přední Lhoty dochází také díky iniciativě zdejšího místního výboru, který na jaře roku 2015 provedl anketu mezi občany na téma zvýšení počtu autobusových spojů projíždějících obcí, v níž se většina vyslovila pro. Na základě výsledků ankety proběhlo jednání mezi zástupcem místního výboru a Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy (ROPID), jehož výsledkem je nové vedení autobusových linek.

Jízdní řády linek obsluhujících Přední Lhotu ke stažení ve formátu pdf:

398 (Poděbrady – Praha, Černý Most)

498 (Poděbrady – Pečky)

493 (Poděbrady – Nymburk)

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License.