Přerušení dodávky pitné vody v sobotu 7.10.2017 od 8 do 15 hodin

Vážení odběratelé pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu, z důvodu nutnosti provedení údržby  na vodovodní  síti v Poděbradech  Vám  oznamujeme, že v části města Poděbrad (Poděbrady I , částečně Poděbrady II, Poděbrady III, Polabec, Kluk, Přední Lhota  – viz orientační situační mapa) bude přerušená dodávka pitné vody.

dne 7. října 2017 v době od 8:00 do 15:00 hodin.

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. jako provozovatel vodovodu žádá všechny odběratele na uvedenou dobu o maximální předzásobení se vodou a současně se omlouvá za způsobené problémy. Upozorňujeme, že po obnovení dodávky vody může dojít k jejímu zakalení.

Jako náhradní zdroj pitné vody budou rozmístěny mobilní kontejnery na těchto místech:

  1. Křížovatka —        ul. Budovcova    – Jeronýmova
  2. Křížovatka —        ul. Na Kopečku   – Ostrovní
  3. Riegrovo náměstí
  4. Jiřího náměstí
  5. Polabec – ul. Jabloňova – Spojovací
  6. Kluk –        ul. Kolínská – Sokolečská

V  těchto  lokalitách bude k dispozici mobilní cisterna s vodou pro nezbytné účely.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Josef Borecký, výrobní náměstek a.s.

Milan Prisčák, vedoucí střediska Poděbrady

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License.