Přerušení dodávky pitné vody v neděli 14.10.2018 od 8 do 16 hodin

Vážení odběratelé pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu, z důvodu výměny sekčních šoupat vám oznamujeme, že v Poděbradech I. III. Žižkovo předměstí, část ul.Dr.Beneše od ul.Studentská po nám.T.G.M., část nám.T.G.M. od ul.Dr.Beneše po ul.Pionýrů, Polabec, Kluk, Písková Lhota, Přední Lhota, Sokoleč bude přerušená dodávka pitné vody.

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. jako provozovatel vodovodu žádá všechny odběratele na uvedenou dobu o předzásobení se pitnou vodou. Náhradní kontejnery s pitnou vodou budou rozmístěny po celou dobu této nezbytně nutné výměny. Mapa rozmístění kontejnerů s pitnou vodou bude k nahlédnutí na webových stránkách města Poděbrady a Vak Nymburk.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License.