1. září 2014: benzínka u OD Tesco

Zápis z jednání

Místního výboru MČ Poděbrady – Přední Lhota

Dne 1. září 2014, 18:00-20:30

Pobočka Městské knihovny v Přední Lhotě

Přítomní členové výboru (abecedně): Vladimír Hovorka, Marie Charvátová, Jan Jirka, František Laluch, Antonín Špinar (předseda), Pavla Vokálová.

Projednávané body:

1)      Projekt čerpací stanice pohonných hmot před OD Tesco

 1. Usnesení č. 10/2014: Místní výbor schvaluje vyjádření k dokumentaci záměru v procesu EIA (příloha zápisu) a pověřuje člena výboru Jana Jirku odesláním vyjádření Krajskému úřadu Středočeského kraje.

i.      Hlasování: 6:0:0

 1. Usnesení č. 11/2014: Místní výbor schvaluje návrh usnesení Zastupitelstva města Poděbrady (příloha zápisu) a pověřuje člena výboru Jana Jirku jeho předložením členům zastupitelstva.

i.      Hlasování: 6:0:0

2)      Kontejnery

 1. Usnesení č. 12/2014: Místní výbor žádá přemístění velkoobjemových kontejnerů z dvora hasičské zbrojnice před bývalou traktorovou stanici a zpevnění plochy pro tyto kontejnery. Dále žádáme zpevnění plochy pod kontejnery na tříděný odpad v rámci této změny.

i.      Hlasování 6:0:0

3)      Osvětlení vánočního stromu

 1. Usnesení č. 13/2014: Místní výbor žádá zakoupení osvětlení vánočního stromu a jeho uskladnění v novém Spolkovém domě.

i.      Hlasování: 6:0:0

4)      Osvětlení dětského hřiště

 1. Usnesení č. 14/2014: Místní výbor opakovaně žádá zřízení osvětlení dětského hřiště, viz zápis z 10. března 2014.

i.      Hlasování: 6:0:0

5)      Projekt odvodnění Přední Lhoty

 1. Vzhledem k námitkám obce Písková Lhota došlo ke zpoždění projektu odvodnění Přední Lhoty, na kterém pracuje Povodí Labe, s.p.
 2. Usnesení 15/2014: Místní výbor žádá vedení města, aby jednáním s Povodím Labe a s obcí Písková Lhota zajistilo urychlené pokračování projektu odvodnění Přední Lhoty.

i.      Hlasování: 6:0:0

6)      Péče o stromy

 1. Usnesení č. 16/2014: Místní výbor žádá vedení města o zajištění péče o stromy v Přední Lhotě. Nikdo neprovádí prořezání vzrostlých stromů ani zálivku stromů nově vysazených.

i.      Hlasování: 6:0:0

7)      Lampy ulice k Oboře

 1. Usnesení 17/2014: Místní výbor žádá provedení údržby lamp veřejného osvětlení v ulici K Oboře.

i.      Hlasování: 6:0:0

8)      Fotbalová branka na dětském hřišti

 1. Usnesení 18/2014: Místní výbor žádá opravu poškozené malé fotbalové branky na dětském hřišti.

i.      Hlasování: 6:0:0

9)      Kolostavy před Spolkovým domem

 1. Usnesení 19/2014: Místní výbor žádá umístění kolostavů před nový Spolkový dům.

i.      Hlasování 6:0:0

10)   Poděkování

 1. Usnesení 20/2014: Místní výbor děkuje stávajícímu vedení města a úředníkům Městského úřadu za péči věnovanou Přední Lhotě v předchozích čtyřech letech.

i.      Hlasování: 6:0:0

František Laluch informoval o stavu Fondu pro rozvoj Přední Lhoty, ve kterém je ke dni jednání výboru 6.305,- Kč.

 

Zapsal: Jan Jirka

Ověřil: Antonín Špinar

 

Přílohy:

1) Vyjádření k dokumentaci EIA

2) Návrh usnesení Zastupitelstva města Poděbrady

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License.