Masaryk se vrátil do Přední Lhoty

V rámci oslav stého výročí republiky byla v Přední Lhotě obnovena busta Tomáše Garrigua Masaryka. Sochu odhalil končící starosta města dr. Langr společně s jejím autorem Milanem Kuzicou a s bývalým předsedou místního výboru Janen Jirkou.

Ve čtvrtek 25. října 2018 v 17 hodin proběhlo v Přední Lhotě slavnostní odhalení obnovené bronzové busty prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka na pomníku vojáků z Přední Lhoty, kteří bojovali ve světových válkách. Původní busta, umístěná na pomníku už za první republiky, zmizela podle pamětníků někdy v 70. letech. Díky iniciativě místních občanů a na základě jediné dochované fotografie zadalo město sochaři Milanu Kuzicovi zhotovení busty nové.

Odhalení sochy bylo součástí městských oslav 100 let od vzniku Československa. Dětský sbor Kvítek zazpíval panu prezidentovi na uvítanou jeho oblíbené lidové písně, pan starosta pak připomněl zásluhy legionářů na vzniku samostatného státu. Pan Jirka poděkoval starostovi Langrovi za osmiletou službu městu a vyslovil přání, aby se s hlavou Masaryka vrátil do Přední Lhoty i masarykovský duch: odvaha, poctivost a píle. Slavnostnímu aktu přihlížely desítky zdejších občanů i přespolních.

Autor busty Milan Kuzica.
Přední Lhota na pohlednici z poválečného období.

 

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License.