Kraj získal dotaci na stavku kruhového objezdu U Kopečků

Začátkem dubna 2020 získala Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje příslib dotace z evropských fondů ve výši zhruba 14,5 milionu korun na stavbu okružní křižovatky. V současnosti se připravuje vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby a její zahájení se předpokládá na podzim 2020. V září uplyne 5 let do okamžiku, kdy začali členové místního výboru Přední Lhoty usilovat o to,…

Pokračovat ve čtení →

Odečty elektroměrů

ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že dne 29.10.2019 a 30.10.2019 v městské části Přední Lhota bude probíhat odečet elektroměrů. Prosíme občany o umožnění volného a bezpečného přístupu k elektroměru (hlavně uvázané psy, odstranění křovin, větví, nepořádku a různého materiálu před rozvaděči, 80 cm do všech stran, především dopředu, a prosíme o kontrolu vosích hnízd v rozvaděčích). Pokud v době pravidelného odečtu nebudete moci zpřístupnit odběrné místo, zapište prosím…

Pokračovat ve čtení →

Pozvánka na jednání místního výboru 22.10.2019

Jednání místního výboru Přední Lhoty se koná podle schváleného plánu v úterý 22. října 2019 od 19:00 hodin ve Spolkovém domě. Návrh programu: Kontrola plnění usnesení a diskuse nad průběhem zastupitelstva města 4.9.2019 Návrhy výboru předkládané zastupitelstvu, radě nebo výborům města týkající se rozvoje Přední Lhoty a rozpočtu města Vyjádření výboru k návrhům předkládaným zastupitelstvu a radě města a týkajícím se Přední…

Pokračovat ve čtení →

Zápis z jednání místního výboru 3.9.2019

Zápis č. 4/2019 z jednání Místního výboru MČ Poděbrady – Přední Lhota ze dne 3. září 2019 Přítomni: Klára Holanová, Vladimír Hovorka, Jan Jirka (předseda), Kateřina Kašová, František Kryka, Jaroslav Stehlík, Antonín Špinar Přizváni: Ing. Tomáš Davídek, vedoucí odboru správy majetku města Program jednání: Kontrola plnění usnesení Návrhy výboru předkládané zastupitelstvu, radě nebo výborům města týkající se rozvoje…

Pokračovat ve čtení →